Pilot Okul Uygulaması

Pilot Okul Uygulaması

Zaman zaman duyarız pilot okul seçildi şeklinde. Bu yazımızda pilot okul uygulamasından bahsedeceğiz. Eğitim sistemimizde her hangi bir değişiklik yapılacağı zaman, öncelikle bazı okullarda uygulanacak değişikliğin denemesi diyebileceğimiz çalışmalar yapılır. Bunun amacı istenilen değişikliğe gidilmeden önce uygulamanın olumlu olumsuz etkilerini görmektir.

Pilot okul uygulaması yapılacak okullar seçilmeden önce yapılacak değişikliklerle ilgili konunun uzmanlarının görüşleri alınır.

Peki, konunun uzmanları kimlerdir?

Üniversitelerdeki akademisyenler varsa konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları.

Üniversitelerdeki akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşlarından hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği sorulur. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki uygulama örneklerinden faydalanılır.

Bütün bunlar bir kurul tarafından değerlendirilir. Pilot okullarda uygulanacak eğitimin şekilleri bu çalışmalardan sonra belirlenir.

Son aşamaya gelindiğinde hazırlanan taslak konunun uzmanı olan akademisyenlerle paylaşılır. Son itirazlar, görüşler değerlendirilir. Bu son aşama üzerinden örnek sınıf içi etkinlikler hazırlanır.

Artık pilot okulların seçimine geçilir. Pilot okullar için iller belirlenir.

Hangi illerin seçilmesi gerektiği konusunda görüşler bildirilir. Üzerinde düşünülür. İller belirlendikten sonra illerdeki okulların seçimine gidilir. Seçilecek okullar konusunda ayrıca görüşmeler yapılır. İllerdeki il milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, o ilin ilçelerindeki ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin seçilecek okul ile ilgili görüşleri alınır.

Karşılıklı görüşmeler sonucu en uygun okullar belirlenir. Okulların belirlenmesinden sonra pilot okullarda görevli öğretmenlerin eğitimlerine geçilir. Bu eğitimlerde hedefler öğretmenlere bildirilir. Kendilerinden yapmak istedikleri, nasıl yapacakları konusunda bilgiler verilir. Aynı zamanda öğretmenlerin görüşleri alınır.

Öğretmenlere verilen eğitimlerden sonra uygulamaya geçilir.

Eğitim öğretim yılının başında eylül ayından itibaren pilot okullarda uygulamaya başlanır.

Aylar ilerledikçe uygulamada eksiklikler var mı? Nerelerde zorluklar yaşanıyor? Öğrencilere istenilen kazanımları elde edebiliyorlar mı? Ne gibi problemler yaşanıyor? Bütün bunlar il il, okul okul takip edilir. Alınan geri dönüşümler, yapılan anketler uzmanlarla paylaşılır.

İlerleyen ayların planında bu görüşmelere göre değişiklikler yapılır ya da gerekli görülen bazı yerler değiştirilir. Kısaca bütün ülkede uygulanmadan önce pilot okullar aracılığı ile yeni sitemin denemesi yapılır. Akademisyenlerin gözetiminde gerçekleştirilen bu uygulamalarda öğretmenlerinde görüşleri alınarak programa son şekli verilmiş olur.

Örnek vermek gerekirse 10 ilde 40 okul seçilmiş olsun. Yıl içerisindeki 10 ildeki 40 okulda öğrenciler uzmanlar tarafından sürekli takip altındadır. Kazanımlar sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Görüleceği üzere sürekli bir bilgi alışverişi ve çalışma içerisinde bulunulmaktadır. Bundan sonra şu şekilde, bu şekilde olacak denilerek değişikliklere gidilmemektedir. Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmektedir. Şans, tesadüf, ben böyle istiyorum şeklinde değildir işleyiş.

Geleceğimiz olan gençler, Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okullarda öğretmenler, üniversitelerden akademisyenler hatta STK’lar adeta bir eğitim ordusunun elinde şekillenmektedir.

Bu eğitim ordusu okullardaki öğrencilerimizi sürekli takip ederek, bilimsel düzeyde kazanımları tartışarak, gerekiyorsa gerekli değişiklikleri yaparak, yine gerekli görüldüğü takdirde okullara gidip yerinde incelemeler yaparak ülkemizin geleceği olan gençlerimizi şekillendirmektedirler. Meşhur tabiri ile yeni dünyaya hazırlamaktadırlar.

Adeta bir eğitim ordusu harıl harıl çalışmaktadır.

Görüldüğü gibi bu çalışmalar son derece şeffaf olarak yapılmaktadır. Çalışmaya katılan gerek akademisyenler, gerek ilgili STK’lar,  yapılan çalışmaların beklenen sonuçlarını daha uygulama esnasında üç aşağı beş yukarı tahmin edebilirler. Çünkü hedefler önceden belirlenmiştir.

Aslında söylenecek daha çok fazla şey var. Örneğin yeni uygulamaya göre ders kitaplarında da değişikliklere gidilebilir. Yeni uygulamanın planı yıllar yıllar önce takvime bağlanmış olabilir. Günü geldiğinde çalışmalara başlanır. Ancak genel olarak pilot okul uygulamasının nasıl işlediği anlaşılmıştır diye düşünüyoruz.

Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyecek olursak.

Yeni uygulanacak yöntemin tabiri caizse kabataslak bir eskizi oluşturulur. Bu eskizler üzerinde ince ince düşünülür. Gerekli değişiklikler yapılır. Son aşamada ortaya bir resim çıkar.

İşte o resim bizim yıllar sonraki gencimizin resmidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir