Ezber Çalışmaları 1

Ezber Çalışmaları 1

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet

Bu ilk ezber dersimizde Bakara Suresinin 153. Ayetinin son cümlesine çalışacağız.

 

Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet

Youtube kanalımızdaki videolardaki derslerimizde مع, في, أمام gibi harfi cerleri örnek cümleler içerisinde görmüştük. Bu harfi cerler gelmiş oldukları isimlerin son harflerini alt çizgi yapıyordu. Ev بيتٌ, belirli bir ev için  البيتُ derken evde demek istediğimizde في البيتِ diyorduk.

Bakara Suresi 153. ayetin son cümlesinde مع yı görmekteyiz. Bu مع harfi cerinden sonra ise çoğul bir isim gelmekte. Bu çoğul isim yalın halde صَابِرُونَ dir. Ayetteki bu ismi incelemeden önce çoğullarla ilgili birkaç örnek verelim.

Öğretmen معلمٌ, öğretmenler معلمونَ, öğretmen مدرسٌ, öğretmenler مدرسونَ, müdür مديرٌ, müdürler مدِيرُونَ, müslüman مسلِمٌ, müslümanlar مسلمونَ şeklinde örneklerimizin cümle içerisinde ve harfi cerden sonra nasıl değiştiklerine bakalım.

Kalem قلمٌ, belirli bir kalem القلمُ, kalemi aldım أخذتُ القلمَ, kalemi aldım derken kalemin son harfinin belirtme halinden dolayı üst çizgi olduğunu derslerimizde görmüştük. Kalemi derken bu üst çizgi ile i belirtme halini kullanıyoruz. Evde oturdum جلستُ في البيتِ, ev بيتٌ, belirli ev البيتُ ancak evde derken harfi cer kurdelayı alt çizgi yapıyordu.

Aynı şekilde Arapçada çoğul erkeklerde belirtme halinde ve kendisinden önce harfi cer geldiğinde de ismin sonunda değişiklik olmaktadır. Şimdi bu değişikliğe bakalım.

Öğretmen معلمٌ, bilinen öğretmen المعلمُ, Ahmet öğretmenE teşekkür etti شكر احمد المعلمَ görüldüğü gibi son harfin işareti üst tek çizgi oldu. Öğretmen معلمٌ, öğretmenler  معلمونَ, şimdi Ahmet öğretmenlere teşekkür etti demek istersek شكر احمد المعلمينَ görüldüğü gibi araya bir ye harfi geldi. Öğretmeni gördüm رأيتُ المعلمَ, öğretmenleri gördüm رأيتُ المعلمينَ örneklerinde görüldüğü gibi ismin sonu değişmektedir.

Aynı şekilde harfi cer ile örnek vermek istersek. Ahmet müdür ile konuştu تحدث احمد مع المديرِ, Ahmet öğretmenlerle konuştu تحدث احمد مع المديرين. Örneklerimizde görüldüğü gibi مع harfi cerinden sonra ismin sonu مع المديرِ ve مع المديرين şeklinde değişmektedir.

Arapçada çoğullar erkek, dişi ve düzensiz (kaynak kitaplarda kırık çokluk olarak geçmektedir) olarak üçe ayrılmaktadır. Biz bu ilk ezber dersimizde çoğulların detayına girmeyeceğiz. Bakara Suresi 153. ayetinde geçen مَعَ الصَّابِرِين sabredenLERLE olmaktadır.

Videolarda anlattığımız derslerde harfi cerlerden sonra gelen isimlerin sonlarına bakmayı bir alışkanlık haline getirmemizin bizim için önemli olacağını söylemiştik. Ezber çalışmalarımızda da bizim yanılmamamızı sağladığı gibi ezberlememizi kolaylaştıracaktır.

Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. Ayet

    * All fields are obligatory