Fiiller

Fiiller

Türk Dil Kurumuna göre, fiil; iş, oluş veya durum bildiren sözcüklere verilen genel isimdir. Yat-(mak), gel-(mek), oyna-(mak), dur-(mak).

Biz çalışmalarımızda fiilleri düzenli ve düzensiz fiiller olarak ikiye ayırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Düzenli fiillerden ilk fiilimiz خلق düzensiz fiillerden ilk fiilimiz ise قال  fiili olacak.

Bu her iki fiilde Kur’an-ı Kerim’de sıklıkla geçmektedir.

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.