HEDEF KİTLE

                  Önceki bölümde, amacımızın sadece Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğretmek olmadığını, okurken aynı zamanda anlamak olduğunu belirtmiş ve bu konuda her hangi bir kaynağın ve çalışmanın da olmadığından bahsetmiştik. Bu güne kadar görme engelliler için yapılan çalışmaların sadece Kur’an-ı Kerim’i okumaya yönelik olduğuna değinmiştik.

         Derslerimize başlamadan öncelikle hedef kitlemizi belirleyelim istiyoruz. Ardından ise ne gibi sorunlarla karşılaşacağımıza değinelim.

         Hedef kitlemiz; az gören, çok az gören değil görme yeteneği tamamen olmayan engelli kardeşlerimizdir.

         Çalışmalarımızdan faydalanmak isteyecek kardeşlerimizin içerisinde, braille isimli kabartma yazıyı da bilmeyen kişilerin olabileceğini de göz önüne almak zorundayız.

         Çünkü herkesin kabartma yazı kursuna katılma ya da gerekli materyallere ulaşma imkânının olmadığını düşünmemiz gerekiyor.

         Bu şekilde bir düşünce ile yola çıktığımızda az gören, çok az gören, kabartma yazıyı bilen, hatta “görme engelliler nasıl öğreniyor acaba diyerek” görme engeli olmayan kişilerin de dikkatini çekme ve çalışmalarımızı takip etmelerine imkân sağlamış olacağız Allah’ın izni ile.

         Karşılaşacağımız zorluklar bir sonraki yazımızın konusu olsun. 17/02/2023