Ezber Çalışmaları 6

Bakara Suresi 2/153 ان الله مع الصابرين “Allah sabredenlerle beraberdir” ile başladığımız ilk ezber derslerimize, ikinci dersimizde Bakara Suresi 2/249 والله مع الصابرين “Allah, sabredenlerle beraberdir” ayeti ile devam etmiş, üçüncü dersimizde Bakara Suresi 2/195 ان الله يحب المحسنين “Allah iyilik edenleri sever”,  dördüncü dersimizde Bakara Suresi 2/190 ان الله لا يحب المعتدين “Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez” ve bir önceki dersimiz olan beşinci dersimizde Tevbe Suresi 9/119 يا ايها الذين “Ey iman edenler” çalıştığımız derslerimizdi.

Bu dersimizde çalışacağımız وما ربك بغافل عما تعملون “Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.” İfadesi Kur-an’ı Kerim’de aynen bu şekliyle Bakara Suresi 2/149, Hûd Suresi 11/123 ve Neml Suresi 27/93 ‘te geçmektedir.

Sizde lütfen https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php linki aracılığı ile arama yapınız. Burada şöyle demeler yapabilirsiniz. İlk olarak bütün bir ayetin tamamını yazmak yerine ربك , وما ربك ya da ayetteki son kelime olan تعملون fiilini aratabilirsiniz.

Dersimizin konusu olan وما ربك بغافل عما تعملون ayetini kısa bir şekilde incelemek istersek. Youtubedeki ilk video dersimize aldığımız ربك senin rabbin, daha önce gelen ما nın iki anlamı vardı ya olusuz yapıyordu ya da “ne” anlamına geliyordu. Ve ma rabbuke وما ربك rabbin değildir. Ne değildir? وما ربك بغافل senin rabbin gafil değildir. Gafil kelimesinin bi cer harfi ile kullanıldığına dikkat ederim. Ve aynı zamanda gafilun şeklinde değilde  bi gafulin şeklinde bittiğine dikkat edelim lütfen. Fiilden önce gelen عَمَّا aslında an ve ma’nın beraber kullanılması عَنْ ve ما dan oluşuyor. Den dan anlamına geliyor. Bu عَمَّا fiille inceledikten sonra Kur’an-ı Kerim’de karşılaştıkça zaman içerisinde daha iyi anlaşılacak pek çok şey gibi.

Ayetin son kelimesi olan تَعْمَلُونَ ye baktığımızda sonunda vav ve nun yani çoğul eklerini, filinin başına baktığımızda ise اَنْتَ nin tesini görüyoruz. Filin sonundaki vav ve nun çoğulu göz önüne getirdiğimizde “siz” için çekimlendiğini anlayabiliriz. Baştaki te ve sonraki vav ve nun harflerini attığımızda yani kök harflerine baktığımızda عَمِلَ çalıştı, iş yaptı hatta عَمِلَ fiilini عمل amel diye okuyabiliriz.

Ayetin tamamına baktığımızda ise وما ربك بغافل عما تعملون ve senin rabbin yaptıklarınızdan, amellerinizden gafil değildir.

Bu dersimiz burada bitti. Çalışmamız gereken yer ayetin son cümlesi olan Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir وما ربك بغافل عما تعملون  cümlesi idi. İlerleyen zamanlarda ayetin diğer kısmına değineceğiz nasipse ancak yine de kırmızı ile renklendirilmiş kısımlara YouTube’deki ders videolarımızda hep belirttiğimiz gibi gözümüzün takılması gerektiğini söylemeliyiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ALTINCI EZBER DERSİNİN PDFSİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir