Oku Üçüncü Ders

         Daha önceki ilk iki dersimizde sırasıyla

ve

Ardından

         Huve’yi هو görmüş ve anlamının “O” olduğunu söylemiştik. Ahmet çarşıya gitti cümlesinde Ahmet yerine O’yu kullanmak istediğimizde nasıl “O çarşıya gitti” diyorsak aynı şeyi arapçada da O’nun yerine Huve’yi هو kullanırız.

         Biz Türkçe’de hem Ahmet hem Ayşe için O’yu kullanırken, Arapçada tıpkı ingilizcede he she olduğu gibi her iki cinsiyet içinde ayrı ayrı O vardır. Erkek için kullanılanı Huve هو’dir.

         Bu dersimizde M م harfini göreceğiz. Vakit kaybetmeden üzerinde işaretleri varken M م harfini görelim.

Şimdi daha önce öğrenmiş olduğumuz hu harfinin sonuna bu derste görmüş olduğumuz M م harfini ekleyelim.

Bu iki harfi yan yana bitiştirerek yazarsak.

         Hum هُمْ yazarken gördüğünüz gibi M م harfinin üzerinde bir yuvarlak işareti ْ bulunmakta. Bu işaret harfin sesini verdikten sonra durmamızı sağlıyor. Aslında aynı şey günlük yaşantımızda biz de yapıyoruz. Ev dediğimizde e ile v harfini beraber söylüyor v harfinde duruyoruz. Çalış derken yine ş harfinin üzerinde duruyoruz.

         Hum هُمْ derken de M م harfinden sonra okunacak bir şey olmadığından hum هُمْ deyip duruyoruz.

Bu dersimizde neler öğrendik?

Bu dersimizde M م harfini ve üzerinde olduğu harfin sesini verip durmamızı sağlayan yuvarlak işaretini ْ gördük.

Âl-i İmrân Suresi 3/6. Ayetinde gördüğümüz gibi Kur’an-ı Kerim’de Âlemlerin rabbinden bahsedilirken de huve هو geçmektedir.

Fussilet Suresi 41/7. Ayetinde bu dersimizde öğrendiğimiz “Onlar” anlamına gelen hum’u هُمْ görmekteyiz.

Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin gibi sadece erkeklerin bulunduğu bir gruptan bahsederken hum’u هُمْ kullanabileceğimiz gibi aynen Türkçede olduğu gibi kadın erkek karışık kalabalık bir topluluktan bahsederken de hum’u هُمْ kullanırız. Örneğin, bakan öğretmenler gününü kutladı ve öğretmenlerimiz olmadan onlar olmadan eğitim öğretimin olamayacağını söyledi. Bakan hangi öğretmenlerin gününü kutladı? Sadece erkek öğretmenlerin mi? Onlar olmadan derken sadece erkek öğretmenlerimi kastediyor. Aynı Türkçede olduğu gibi Arapçada da onlar kadın erkek kalabalıklar için kullanılmaktadır.

         Bakara Suresi 2/229. Ayetinde gördüğümüz gibi hum’un  هُمْ üzerinde bulunan yuvalarlak işareti sonraki harfle bitiştiği için gösterilmemiştir. Genellikle arapça öğretiminde ilk gösterilen konulardan olmasına rağmen biz bu konuyu ilerleyen zamanlara bırakacağız.

Lütfen sizde Kur’an-ı Kerim’de arağıdaki linkten yararlanarak hum’u  هُمْ aratınız.

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php

İçinde هم kelimesi geçen 2212 ayet bulunmuştur. Aşağıdaki link aracılığı ile bu ayetlere ulaşabilirsiniz.

https://www.kuranmeali.com/ArapcaAra.php?kelime=%D9%87%D9%85&AramaTipi=hepsi&ara=ara

Bir sonraki derste görüşmek dileği ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.